Exklusiv bei HEPF: JETI Mezon Pro Regler – motorseitig ohne Kabel