Fiala Motors – Richtiger 4-Takt Sound, Richtig Power