Satelliten von JETI Duplex

JETI Rsat 900 WP tt
Oliver Fuchs

10. Juli 2017